– Dotacje dla organizacji młodzieżowych! Otrzymaj wsparcie z Funduszu Młodzieżowego

Informujemy o starcie konkursu grantowego organizowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy przygotowanego przez Komitet ds. Pożytku Publicznego – edycja 2022 r. Program jest bezpośrednią odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez młodzież w największych w historii Polski konsultacjach publicznych, w których w ubiegłym roku wzięło udział ok. 30 tys. młodych z całego kraju.

Konkurs skierowany jest do młodzieżowych organizacji pozarządowych
, które mogą ubiegać się o granty na realizację ciekawych projektów społecznych i na swój rozwój, a pośrednio także do młodzieżowych rad przy JST i samorządów uczniowskich, które na późniejszym etapie będą mogły pozyskać środki finansowe poprzez mechanizm regrantingu.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem generatora System Obsługi Dotacji NIW-CRSO. Zainteresowane środowiska mogą składać wnioski do 12 września 2022 roku do godz. 16:00

Organizacje młodzieżowe mogą starać się o przyznanie im dotacji do 250 tys. zł, a podmioty chętne do pełnienia funkcji regrantera – aż do 2,5 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się
na stronie internetowej.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do rozpowszechniania informacji o naborze wśród zainteresowanych środowisk!

W załączeniu przekazujemy broszurę informacyjną dotyczącą konkursu Fundusz Młodzieżowy – edycja 2022 r.

Back to top