– Drugi konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach BO

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok  oraz powołania komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się za pośrednictwem generatora witkac –  www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 173 250,00 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59:59
  • do 24 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00  należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8  podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 30 września 2021 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 14 października 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.
Back to top