– Drugi konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap II”.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie 7 – 28 lutego 2022 r.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej do dnia 7 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Back to top