– Drugi konkurs w Departamencie Kultury i Edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:

1. „Splątani miłością do muzyki”,
2. „Folk – Festiwal”,
3. „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4. „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.

Najważniejsze informacje o konkursie:
– wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
– można złożyć tylko jedną ofertę
– zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
– suma środków do rozdysponowania w konkursie – 463 150,00zł
– maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1. 240 649,75 zł dla zadania 1 – „Splątani miłością do muzyki”,
2. 147 930 zł dla zadania 2 – „Folk – Festiwal”,
3. 59 500 zł dla zadania 3 – „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4. 110 000 zł dla zadania 4 – „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.
– w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
– do kiedy trwa nabór ofert – do 14 lutego 2018 r.
– do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
– od kiedy można realizować zadania – od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

link do dokumentacji konkursowej

Back to top