– Dziewiąty otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej„Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 536/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. ogłasza dziewiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport na terenach wiejskich i małych miast” oraz powołania Komisji konkursowej

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast województwa łódzkiego oraz zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

• suma środków do rozdysponowania w konkursie – 250 000,00 zł

• do kiedy trwa nabór ofert – do dnia 2 lipca 2021 roku do godz. 23:59:59.

• do 09.07.2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl wraz z załącznikami

• kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 23 sierpnia 2021 r.

• od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 września 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Back to top