– Klauzula RODO

Szanowny/a Pan/Pani,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wysyłki newslettera.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą: FreshMail
  Sp. z o.o.
 5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub w przypadku braku jej wycofania przez okres 3 lat od jej wyrażenia.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – pisząc na adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa– gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.
 2. Niepodanie danych skutkuje: brakiem wysyłki newslettera.
Back to top