– Komitet Monitorujący – weryfikacja formalna dokonana

mentorskie wsparcie

Komisja Wyborcza w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dokonała weryfikacji formalnej zgłoszonych kandydatur.

Poniżej zamieszczamy listę podmiotów, które zostały ocenione pozytywnie. Organizacje, które nie zgadzają się z opublikowanym zestawieniem mają prawo wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej do 28 listopada.

Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów Organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: lwrdpp@lodzkie.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „PROTEST – ZGŁOSZENIE DO KM FEŁ2027”.

Back to top