– Konferencja Zero Waste


Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza na bezpłatne wydarzenie – Konferencję Zero Waste, która odbędzie się w formule online w dniu 15 marca 2023 r. w godzinach 10:30-14:30.

Nadmierna produkcja odpadów to wyzwanie ekologiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne. Rozwiązanie tego problemu oferują dwie koncepcje: zero waste oraz gospodarka obiegu zamkniętego. Obydwie zakładają ograniczenie wytwarzania odpadów i lepsze zarządzanie tymi, których produkcji nie da się uniknąć. 

W Polsce system gospodarki odpadami jest skoncentrowany bardziej na gospodarowaniu już wytworzonymi odpadami niż na ograniczaniu ich produkcji a odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na gminach. Powodzenie w minimalizowaniu problemów ze śmieciami zależy jednak nie tylko od samorządów, ale w dużej mierze także od mieszkanek i mieszkańców. Żeby gospodarka odpadami była sprawna, potrzeba zaangażowania całych społeczności lokalnych, w tym także organizacji pozarządowych. 

Podczas Konferencji Zero Waste zaprezentowane zostaną różne perspektywy na gospodarkę odpadami w gminach, przykłady współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi na rzecz upowszechniania idei zero waste w środowiskach lokalnych oraz polskie i międzynarodowe inicjatywy obywatelskie wspierające gminy w ograniczaniu ilości odpadów. 

Konferencja skierowana jest m.in. do organizacji pozarządowych zajmujących się ekologią i ochroną środowiska, aktywizacją społeczności lokalnych, partycypacją publiczną, edukacją obywatelską.

Zapisy: https://konferencjazerowaste.pl/

Back to top