– Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej” – XI edycja

grafika dekoracyjna

Ruszył nabór wniosków do kolejnej XI-ej już edycji grantów DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty w ramach których organizacje w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 10 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pomaga w zakupie leków, organizując Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”. Corocznie dzięki projektowi grantowemu i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 21 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym.

Pula środków przeznaczona na realizację XI edycji: 1 milion złotych.

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.

Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2023 roku do godz. 23:59

Sposób aplikowania: wysłanie wniosku i wymienionych w Regulaminie dokumentów na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50, 785 866 700

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, dostępne na stronie https://dozfundacja.pl/granty

Back to top