– Konkurs ofert pn. „Rowerowe Łódzkie na PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 75/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłasza siódmy otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.   pn. „Rowerowe Łódzkie na PLUS”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  
Forma realizacji zadania:wsparcie
Okres realizacji zadania:01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.
Termin składania ofert:24.03.2023 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl
Termin dokonania wyboru ofert:maj 2023 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs:250 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:20 000,00 zł

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę 250 000,00 zł.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Back to top