– Konkurs ofert pn. „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą numer 231/22 z dnia 22 marca 2022r. ogłasza  siódmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r., pn. „Rozwój i upowszechnianie sportu akademickiego”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Najważniejsze informacje:

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania:  wsparcie

Okres realizacji zadania: 15.06 -31.08.2022 r.

Termin składania ofert: 14 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59:59

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:  www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Nie później niż do 14.06.2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs:  650 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:  650 000,00 zł

Wymagany wkład własny:  20 %

Back to top