– Konkurs ofert pn.: „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 900/21 z dnia 16 września 2021 r. ogłasza czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”.                                               

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania jest rozwój i upowszechnianie sportu wśród młodzieży akademickiej.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

Organizację akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego województwa łódzkiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Komisja konkursowa na realizację zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która obejmie całościowo przygotowanie i organizację zadania, i która w wyniku oceny uzyska największa ilość punktów spośród zgłoszonych na zadanie konkursowe.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 30 000,00 zł
  • nabór ofert trwa do dnia 10 października 2021 r. do godz. 23:59:59.
  • do 12 października 2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu www.witkac.pl
  • planowane rozstrzygnięcie konkursu – listopad br.
  • realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 10 listopada 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Back to top