– Konkurs ofert pn. „Turystyka na Plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Turystyka na Plus”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

a) organizację szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, konkursów w zakresie turystyki
i krajoznawstwa organizowanych na terenie województwa łódzkiego, w tym webinaria, szkolenia online itp.,

b) przedsięwzięcia popularyzujące walory turystyczne województwa łódzkiego, takie jak:

– tworzenie i edycja filmów promocyjnych, e-przewodników, wirtualnych spacerów itp., przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i internetu,

– opracowanie i publikację niekomercyjnych wydawnictw i materiałów takich jak: przewodniki, informatory, periodyki, poradniki turystyczne, gry, układanki itp.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 210 000 zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 15 000 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – 2.03.2023 r.
  • do 9.03.2023 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 12.05.2023 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej 1.06.2023 r.  i nie może skończyć się później niż 31.12.2023 r.
Back to top