– konkurs ofert pn.: „Umiem Pływać”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Umiem Pływać” dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:Powierzenie
Okres realizacji zadania:1.09 -31.12.2021 r.
Termin składania ofert:25 lipca 2021 roku
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu:23 sierpnia 2021 roku
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:200 000,00 zł

Back to top