– Konkurs ofert pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. „Weryfikacja szlaków rowerowych – etap I”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez:

  1. weryfikację przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. Szlak Grunwaldzki (ok. 210 km),
  2. weryfikację przebiegu i sporządzenie dokumentacji technicznej szlaku rowerowego pn. Szlak Gorących Źródeł (ok. 195 km).

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 40 000 zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania 21 000 zł na pierwsze zadanie i 19 000 zł na drugie zadanie
  • do kiedy trwa nabór ofert – 2.03.2023 r.
  • do 9.03.2023 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 12.05.2023 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej 1.06.2023 r.  i nie może skończyć się później niż 31.12.2023 r.
Back to top