– Konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa – Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 84/23 z dnia 7.02.2023 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie od 10 lutego 2023 r. do 2 marca 2023 r. do godz. 23:59:59.

Potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać przez osoby upoważnione i przesłać do dnia 9 marca 2023 r. na adres: al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Klimatu i Turystyki lub należy złożyć w Biurze Podawczym urzędu, adres: al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 160.000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 40.000,00 zł

Back to top