– Konkurs pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 693/22 z dnia 26 lipca 2022 r. ogłasza szesnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:powierzenie
Okres realizacji zadania:01.10.- 31.12.2022 r.
Termin składania ofert:17.08.2022 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu:Wrzesień 2022 r.
Kwota środków przeznaczona do wykorzystania:100 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:20 000,00 zł

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Back to top