– Konkurs pn. „Sportowe wakacje”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 426/24 z dnia 29 marca 2024 r. ogłosił trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Sportowe wakacje”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania: wsparcie
Okres realizacji zadania: 01.07.2024 r. – 30.09.2024 r.
Termin składania ofert: 26.04.2024 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl
Termin dokonania wyboru ofert: czerwiec 2024 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs: 1 000 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł
Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20%

 

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę
1 000 000,00 zł.

 

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie Sportowe wakacje

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego

Załącznik Nr 5 oświadczenie dot. dostępności (1)

Back to top