– Konkurs pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 69/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Strzelectwo Sportowe PLUS”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:powierzenie
Okres realizacji zadania:01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.
Termin składania ofert:15 lutego 2023 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:tak www.witkac.pl  
Termin dokonania wyboru oferty:Kwiecień 2023 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs:1 400 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:100 000,00 zł
Wymagany wkład własny:Nie dotyczy

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę  1 400 000,00 zł.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Back to top