– Konkurs pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 546/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. ogłasza dziesiąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn. „Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:wsparcie
Okres realizacji zadania:01.09 -31.12.2022 r.
Termin składania ofert:06.07.2022 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl  
Termin rozstrzygnięcia konkursu:sierpień 2022 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs:300 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:30 000,00 zł
Wymagany wkład własny:20 %

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę 300 000,00 zł.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Back to top