– Konkurs pn. „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  

  1. Ochrona i promocja zdrowia pn. „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup””,

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu: www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 40.000,00 zł
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania 40.000,00 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – od 15.04.2022 r. do 06.05.2022 r. do godziny 23:59:59
  • do 11.05.2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć wydrukowane i podpisane potwierdzenie złożenia oferty w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 17.06.2022 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.07.2022 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2022 r.
Back to top