– Konkurs pn. „Wydarzenia sportowe na plus”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 67/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:wsparcie
Okres realizacji zadania:12.05.2023 r. – 31.12.2023 r.
Termin składania ofert:15.02.2023 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl
Termin dokonania wyboru ofert:kwiecień br.
Kwota środków przeznaczona na konkurs:600 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:20 000,00 zł
Wymagany wkład własny:20 %

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w niniejszym konkursie stanowią kwotę 600 000,00 zł.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Back to top