– Konkurs pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • oferty należy składać w wersji papierowej
  • suma środków do rozdysponowania w zadaniu – 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 11 lipca 2022 r. do godz. 16.00
  • oferty należy składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na powyższy adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – niezależnie od daty stempla pocztowego.
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu –  8 września 2022 r.
  • od kiedy można realizować zadanie – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2022 r. i nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

EDIT:
KOMUNIKAT
Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję dotyczącą ww. otwartego konkursu ofert o następującej treści:
• termin planowanego rozstrzygnięcia konkursu – 23 września 2022 roku;
• suma środków do rozdysponowania w zadaniu – 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100)


W razie pytań prosimy o kontakt Wydziałem Analiz, Kontroli i Bezpieczeństwa
nr tel. (42) 663 33 05, 663 33 00, 663 35 09

Back to top