– Konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 797/22 z dnia 19 sierpnia 2022 r. ogłosił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie od 20 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. do godz. 23:59:59.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w wersji papierowej do dnia 16 września 2022 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu umieszczonym poniżej w załączniku.

Back to top