– Konkursy Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 230.000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 marca 2022 r. do godziny 23:59:59
 • do 24 marca 2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 31 maja 2022 r. 
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 lipca 2022 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2022 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2022 roku.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 250.000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 marca 2022 r. do godziny 23:59:59
 • do 24 marca 2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 31 maja 2022 r. 
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 lipca 2022 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w 2022 roku.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 50.000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 marca 2022 r. do godziny 23:59:59
 • do 24 marca 2022 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 31 maja 2022 r. 
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 lipca 2022 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: działania
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 230.000,00 zł.
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 30.000,00 zł.
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17.03.2022 r. do godz. 23:59:59
  w elektronicznym generatorze wniosków: www.witkac.pl
 • do dnia 24.03.2022 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 należy złożyć podpisane wydrukowane
  z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 31.05.2022 r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.07.2022 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.20222 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza siódmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2022 roku.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 200.000,00 zł.
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 20.000,00 zł.
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17.03.2022 r. do godz. 23:59:59
  w elektronicznym generatorze wniosków: www.witkac.pl
 • do dnia 24.03.2022 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 należy złożyć podpisane wydrukowane
  z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 31.05.2022 r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.07.2022 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.20222 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 400 000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania 50 000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 marca 2022r. do godziny 23.59.59
 • do 24 marca 2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 31 maja 2022r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 lipca 2022r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia  2011r. o działalności leczniczej – przeciwdziałania HIV/AIDS w 2022 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia  2011r. o działalności leczniczej – przeciwdziałania HIV/AIDS w 2022 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 60 000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania 60 000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 marca 2022r. do godziny 23.59.59
 • do 24 marca 2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 31 maja 2022r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 lipca 2022r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2022 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 130 000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania 35 000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 marca 2022r. do godziny 23.59.59
 • do 24 marca 2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 31 maja 2022r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 lipca 2022r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy w 2022 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  –  przeciwdziałania przemocy w 2022 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 80 000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania 80 000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 17 marca 2022r. do godziny 23.59.59
 • do 24 marca 2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 31 maja 2022r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01 lipca 2022r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2022 r.
Back to top