– Konkursy z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. “Sport Szkolny”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania: wsparcie

Okres realizacji zadania: 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: 28.07.2022 r.

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Sierpień 2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 400 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 400 000,00 zł

Wymagany wkład własny: 10 %


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzynasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. “Łódzkie dla Seniorów Plus”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania: powierzenie

Okres realizacji zadania: 01.09.2022 r. – 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: 28.07.2022 r.

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Sierpień 2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 250 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 250 000,00 zł

Wymagany wkład własny:


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Sport Akademicki w Województwie Łódzkim”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania: wsparcie

Okres realizacji zadania: 01.10.2022 r. – 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: 28.07.2022 r.

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Wrzesień 2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 100 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 100 000,00 zł

Wymagany wkład własny: 10 %


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 – 2023 pn. „Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania: wsparcie

Okres realizacji zadania: 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.

Termin składania ofert: 28.07.2022 r.

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Wrzesień 2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 2 050 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 2 050 000,00 zł

Wymagany wkład własny: 10 %

Back to top