– Konkursy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., pn. „Sport na terenach wiejskich i małych miast”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej w generatorze witkac.pl,
 • forma realizacji – wsparcie,
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 250 000,00 zł,
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 250 000,00 zł,
 • nabór ofert do 27.12.2022 r. do godz. 23:59:59,
 • do 30.12.2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • planowane rozstrzygnięcie konkursu – styczeń 2023 r.
 • realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.02.2023 r. i nie może skończyć się później niż 31.07.2023 r.

Ogłoszenie


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r., pn. „Umiem Pływać”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej w generatorze witkac.pl,
 • forma realizacji – powierzenie
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 300 000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 300 000,00 zł
 • nabór ofert do 27.12.2022 r. do godz. 23:59:59,
 • do 30.12.2022 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • planowane rozstrzygnięcie konkursu – styczeń 2023 r.
 • realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.02.2023 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2023 r.

Ogłoszenie

Back to top