– Konsultacje „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027”

mentorskie wsparcie

W związku z podjęciem w dniu 19.09.2022 r. Uchwały Nr 887/22 przez Zarząd Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027”, celem przedłożenia do konsultacji społecznych, Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych od dnia 21 września 2022 i będą trwać do 25 października 2022 r.
W dniu 20 października 2022 r., za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Programu dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z obszaru województwa łódzkiego.


Dokumentacja

Back to top