– Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” ogłasza konkurs na inicjatywy wolontarystyczne w woj. łódzkim, w ramach których sfinansuje min. 4 autorskie pomysły zgłoszone przez wolontariuszy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie 01.09.-19.09.2021 r. prześlą na adres e-mailowy: kontakt@centerko.org swoją koncepcję inicjatywy za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku konkursowego „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”. Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie do 1000 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz realizację własnej aktywności wolontariackiej. Może to być np. organizacja gry miejskiej dla dzieciaków ze świetlicy środowiskowej, stworzenie ogródka z pensjonariuszami domu pomocy społecznej lub przygotowanie pikniku sąsiedzkiego. Być może w Twojej okolicy brakuje działań aktywizujących, panuje monotonia i jest wiele obszarów, które można rozwiązać pracą społeczną. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, pobliskim podwórkom, parkom, organizacjom … na pewno znajdziesz tam wiele inspiracji na swoją inicjatywę.

Co należy zrobić?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”;
  • zebrać zespół wolontariuszy i zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” do dn. 19.09.2021 r. drogą mailową: kontakt@centerko.org w tytule wiadomości wpisując „Mini granty wolontariackie”;
  • skonsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z przedstawicielem Operatora konkursu, p. Mariuszem Kołodziejskim (mariusz@centerko.org).

DZIAŁAĆ!!!!

Regulaminy dostępne są na stronie: https://www.centerko.org/2021/mini-granty-dla-wolontariuszy-nabor-uzupelniajacy/

Mini granty na realizację autorskich projektów wolontariuszy dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności.

Back to top