– Nabór do Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

mentorskie wsparcie

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi, w terminie do dnia 31.03.2023 roku do godz.16.00. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Dokumentacja

Back to top