– Nabór na członków/członkinie Komisji Wyborczej i Komisji Odwoławczej

Mając na uwadze reprezentatywność, niezależności i autonomię przedstawicieli/-lek partnerów reprezentowanych w Komitecie Monitorującym Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej KM) oraz transparentność procesu ich wyłonienia Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do udziału w pracach:

  1. Komisji Wyborczej,
  2. Komisji Odwoławczej,

w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: lwrdpp@lodzkie.pl wpisując w tytule wiadomości „KOMISJA WYBORCZA” lub „KOMISJA ODWOŁAWCZA” do 27 października br. do godziny 23:59.

Back to top