– Nabór wniosków do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków na działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne.

Programy Ministra skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało 32 Programy, na które można składać wnioski w 2023 roku.

Szczegółowe informacje o Programach, do których wnioski należy przesyłać do 30 listopada:

I. Programy artystyczne

 1. Narodowa kolekcja sztuki współczesnej https://www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej
 2. Teatr https://www.gov.pl/web/kultura/teatr3
 3. Taniec https://www.gov.pl/web/kultura/taniec3
 4. Muzyczny ślad https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad5
 5. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy5
 6. Sztuki wizualne https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne5
 7. Film https://www.gov.pl/web/kultura/film5
 8. Zamówienia kompozytorskie https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie5
 9. Muzyka https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka5
 10. Promocja kultury polskiej za granicą https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica4

II. Programy edukacyjne

 1. Kultura Dostępna https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna6
 2. Edukacja kulturalna https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna5
 3. Edukacja artystyczna https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna5

III. Programy promujące czytelnictwo

 1. Partnerstwo dla książki https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki5
 2. Promocja czytelnictwa https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa5
 3. Czasopisma https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma5
 4. Literatura https://www.gov.pl/web/kultura/literatura5

IV. Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego i historycznego

 1. Wspieranie działań muzealnych https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych5
 2. Groby i cmentarze wojenne w kraju https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju4
 3. Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju4
 4. Miejsca pamięci narodowej za granicą https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica5
 5. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica5
 6. Kultura ludowa i tradycyjna https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna5
 7. Badanie polskich strat wojennych https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych5
 8. Ochrona zabytków archeologicznych https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych5

V. Programy infrastrukturalne i inne

 1. Infrastruktura domów kultury https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury5
 2. Infrastruktura kultury https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury5
 3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego5
 4. Kultura cyfrowa https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa5
 5. Promesa dla kultury https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury3
Back to top