– „Nawigator Legislacyjny dla NGO”

Od września 2022 do lipca 2024 roku, w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, będzie trwała realizacja projektu Nawigator legislacyjny dla NGO. Jego głównym elementem jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.

Działania w ramach projektu są adresowane do organizacji z całej Polski, jednak realizatorzy zamierzają dotrzeć przede wszystkim do tych małej i średniej wielkości, których budżet wynosi do 100 tys. zł rocznie, w tym do Kół Gospodyń Wiejskich oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Projekt zaowocuje m.in. darmowym newsletterem legislacyjnym oraz artykułami eksperckimi, które będzie można znaleźć na portalu Klubu Jagiellońskiego.

Zadanie publiczne pt. „Nawigator Legislacyjny dla NGO” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w kwocie 265 610,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 265 610,00 zł.

Szczegóły: https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/

Back to top