– Ogłoszenie pierwszego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS ‘’na 2023 rok oraz powołania Komisji konkursowej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok oraz powołania komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się papierowo
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 691 278,00 zł
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 21.03.2023 r.
  • do 21.03.2023 r. należy złożyć oferty w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 31.05.2023 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 15.06.2023 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2023 r.
Back to top