– Otwarty konkurs ofert pn. “Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 139/23 z dnia 21 lutego 2023 r. ogłosił szósty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Pikniki sportowo – rekreacyjne”

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania:Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania:wsparcie
Okres realizacji zadania:01.06.2023 r. – 30.09.2023 r.
Termin składania ofert:15.03.2023 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:www.witkac.pl
Termin dokonania wyboru ofert:maj 2023 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs:150 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:150 000,00 zł
Wymagany udział własny oferenta/-ów:20 %

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 150 000,00 zł.

W konkursie zostanie wybrana tylko jedna oferta.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Back to top