– Otwarty konkurs ofert pn.: „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 901/21 z dnia 16 września 2021 r. ogłasza piętnasty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. pn.: „Sport dla osób z niepełnosprawnościami”

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami.

Celem realizowanych zadań jest wzbogacenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami z województwa łódzkiego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez:
organizację rywalizacji sportowej, szkolenie zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu minimum ponadlokalnym organizowanych dla środowiska osób z niepełnosprawnościami
(poprzez zasięg ponadlokalny rozumie się obszar co najmniej dwóch powiatów).

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 230 000,00 zł
  • nabór ofert trwa do dnia 10 października 2021 r. do godz. 16:00:00.
  • do 12 października 2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu www.witkac.pl
  • planowane rozstrzygnięcie konkursu – listopad br.
  • realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 10 listopada 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.
Back to top