– Otwarty konkurs ofert pn. “Sportowa wieś PLUS”

grafika dekoracyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 239/24 z dnia 5 marca 2024 r. ogłosił dwunasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2024 r. pn. „Sportowa wieś PLUS”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Forma realizacji zadania: powierzenie
Okres realizacji zadania: 01.06.2024 r.- 31.12.2024 r.
Termin składania ofert: 28.03.2024 r.
Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków: www.witkac.pl
Termin dokonania wyboru ofert: Do 31 maja 2024 r.
Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 20 000,00 zł

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu:

 
Back to top