– Otwarty konkurs ofert – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2018 r.

Nabór ofert prowadzony jest w trybie ciągłym od dnia ukazania się ogłoszenia ww publikatorach do dnia 15.06.2018 roku do godz. 16.00 lub do wyczerpania alokacji środków, przy czym:

a) dla zadań publicznych, których termin realizacji rozpoczyna się od maja 2018 r.– oferty należy złożyć do RCPS w terminie do dnia 15.02.2018 r.,
b) dla zadań publicznych, których termin realizacji rozpoczyna się od czerwca 2018 r.– oferty należy złożyć do RCPS w terminie do dnia 15.03.2018 r,
c) dla zadań publicznych, których termin realizacji rozpoczyna się od lipca 2018 r. – oferty należy złożyć do RCPS w terminie do dnia 16.04.2018 r.,
d) dla zadań publicznych, których termin realizacji rozpoczyna się od sierpnia 2018 r. – oferty należy złożyć do RCPS w terminie do dnia 15.05.2018 r.,
e) dla zadań publicznych, których termin realizacji rozpoczyna się od września 2018 r. – oferty należy złożyć do RCPS w terminie do dnia 15.06.2018 r.

dokumentacja konkursu

Back to top