– piąty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej – budżet obywatelski

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 511/21 z dnia 28 maja 2021 r. ogłasza piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r., realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest : przeprowadzenie zaplanowanych zadań zgodnie
z przedmiotowym konkursem w  ramach budżetu obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

• suma środków do rozdysponowania w konkursie – 252 430,00 zł

• do kiedy trwa nabór ofert – do dnia 22 czerwca 2021 roku do godz. 23:59:59.

• do 24.06.2021 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl wraz z załącznikami

• kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 16 lipca 2021 r.

• od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 19 lipca 2021 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2021 r.

Back to top