– Pierwszy konkurs w Departamencie Kultury i Edukacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:

1. „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”;
2. „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”;
3. „Promocja czytelnictwa i bibliotek”
4. „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
– wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
– można złożyć tylko jedną ofertę
– zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
– suma środków do rozdysponowania w konkursie – 463 150,00zł
– maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1. 268 000 zł dla zadania 1. – „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”,
2. 120 000 zł dla zadania 2. – „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”,
3. 59 000 zł dla zadania 3. – „Promocja czytelnictwa i bibliotek”,
4. 16 150 zł dla zadania 4. – „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”
– w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
– do kiedy trwa nabór ofert – do 14 lutego 2018 r.
– do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
– do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na organizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia
– od kiedy można realizować zadania – od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

 

Back to top