– pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach BO – uchwała zmieniająca

Uchwała nr 387/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 r. oraz powołania Komisji konkursowej.

Back to top