– Podsumowanie Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19

Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 300 tysięcy złotych na realizację zadań publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Program skierowany był do organizacji pozarządowych, takich jak m.in.  fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe.

Organizacje pozarządowe z naszego regionu zgłosiły ponad 250 ofert, z których najwięcej zadań dotyczyło takich obszarów jak: kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport, a także działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dotacje 62 ofertom w wysokości od 2600 zł do 5000 zł. Najwięcej propozycji wpłynęło z powiatów: m. Łodzi, sieradzkiego, łowickiego, zduńskowolskiego, tomaszowskiego i wieluńskiego.

Lista podmiotów, którym przyznano lub nie przyznano dotację w ramach Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 znajduje się poniżej.

Back to top