– Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie” na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 19.07.2022 r. do godziny 23:59:59.

Jak poprawić błędy:

  1. Jeżeli błąd znajduje się w samej ofercie, należy w ofercie złożonej w portalu witkac.pl (każdemu z oferentów, który popełnił błąd kwalifikujący się do poprawy, została odblokowana odpowiednia część oferty) dokonać odpowiedniej korekty, zapisać zmiany i ponownie złożyć ofertę. Nie ma potrzeby ponownego składania papierowego „Potwierdzenia złożenia oferty”.
  2. Jeżeli błąd znajduje się na potwierdzeniu, należy albo zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1309) w celu dokonania poprawek na miejscu w złożonym potwierdzeniu, albo przysłać nowe, prawidłowe potwierdzenie. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu, czyli nie później niż do 19.07.2022 r.
  3. W sytuacji braku upoważnienia lub innego dokumentu, a także niepoświadczenia złożonego dokumentu za zgodność z oryginałem, należy dostarczyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do 19.07.2022 r. W przypadku wysłania potwierdzenia za pomocą operatora pocztowego, liczy się data dostarczenia do urzędu.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt III.21) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Pobierz załącznik:

Back to top