– Poprawa błędów formalnych w otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie”

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 28.02.2022 r. do godziny 23:59:59.
Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.23) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54), p. Anitą Wasiak lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Back to top