– Pracownik Socjalny, Pracownik Pomocy Społecznej, Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – konkurs

mentorskie wsparcie

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konkursie: Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022, Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022 i Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022. Szczegółowe informacje dotyczące celów i warunków konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 14.11.2022 r.
Wniosek konkursowy (Załącznik nr 1 „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2022”, Załącznik nr 2 „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2022”, Załącznik nr 3 „Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego Roku 2022”) wraz z załącznikami, o których mowa we wnioskach konkursowych, należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej: wnioski konkursowe w formacie WORD i PDF (z podpisami), zaś załączniki w formacie PDF w terminie do dnia 31.08.2022 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: info@rcpslodz.pl.
Organizator może przedłużyć termin przesyłania dokumentów, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: www.rcpslodz.pl.

Informacji dotyczących konkursu udziela:
– w kategorii pracownik socjalny oraz pracownik pomocy społecznej: Monika Łuczak, tel.: 42 203-48-25, e-mail: m.luczak@rcpslodz.pl,
– w kategorii pracownik wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Bogumiła Poselt, Tel.: 42 203-48-08 e-mail: b.poselt@rcpslodz.pl.


Aktualna dokumentacja

Dokumentacja

Back to top