– Projekt „Centrum Wsparcia i Integracji”

Fundacja In Posterum realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia i Integracji”, którego jednym z celów jest prowadzenie indywidualnego specjalistycznego poradnictwa. Projekt jest finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Programu „Moce nadŁódzkie”.

Poradnictwo specjalistyczne skierowane jest do obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późń.zm.).

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o możliwości skorzystania z poradnictwa przedstawicielom społeczności ukraińskiej przebywających na Państwa terenie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Poradnictwo prawne
  • Poradnictwo socjalne
  • Poradnictwo zawodowe

Więcej informacji i zapisy:

KONTAKT OSOBISTY:                   od poniedziałku do piątku w godz. 16-20, Fundacja In Posterum, ul. Krasickiego 3, Piotrków Tryb.

KONTAKT TELEFONICZNY:         512 250 369        696 468 494

Back to top