– Projekt DRAGGING

mentorskie wsparcie

PCG Polska –  partner projektu w partnerstwie międzynarodowym: Dragging: Przedsiębiorczość z administracją publiczną zaprasza na spotkanie eksperckie dot. współpracy samorządu z trzecim sektorem – organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się: 4 listopada (piątek) od 10:00 do 13:00 w siedzibie PCG Polska w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17.

Projekt DRAGGING jest efektem współpracy 5 partnerów z 4 krajów europejskich zaangażowanych w walkę z kryzysem finansowym i związanym z pandemią COVID w kontekście malejących dochodów trzeciego sektora.

Celem projektu DRAGGING jest tworzenie wartości dodanej w sektorze usług społecznych przez przekazanie innowacyjnej metodologii, która ułatwi tworzenie narzędzi rentowności ekonomicznej dla organizacji pozarządowych. Poprawi to ich relacje z sektorem publicznym, zwłaszcza w kontekście zamówień publicznych.

Podczas spotkania:

  • Dokonany zostanie przegląd dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych
  • Zdefiniowane zostaną wyzwania, potrzeby oraz propozycje rozwiązań, które mogą być wartościowe we współpracy samorządu i 3. sektora

Będzie też o projekcie DRAGGING, co da Państwu możliwość rozważania dalszego zaangażowania się w działania projektowe.

Na wydarzenie należy zarejestrować się pod linkiem do 28 października.

Projekt DRAGGING jest współfinansowany przez Program Erasmus Plus w ramach Umowy o Dotację nr 2021-1-ES01-KA220-ADU-00028269.

Back to top