– „Przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci” – konferencja

Zachęcamy do udziału w konferencji w dniu 27 września br., która rozpocznie się o godz. 9:30 i potrwa do około godz. 15:00 w lokalu udostępnionym przez Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 17 (wejście prosto z ulicy). W trakcie konferencji przewidziano wystąpienia pedagoga, psychologa, prawników (w tym Sędzi Przewodniczącej Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Pabianicach  i adwokata), zajmujących się tą tematyką oraz rodziców, którzy bezpośrednio doświadczyli procesu alienacji rodzicielskiej. Spotkanie ma mieć przede wszystkim wymiar praktyczny i pomóc uczestnikom w zdobyciu wiedzy, jakimi sposobami przeciwdziałać tej formie przemocy psychicznej, kiedy jeden z rodziców próbuje usuwać drugiego rodzica z życia dziecka/dzieci (chociaż alienowany rodzic realnie nie zagraża bezpieczeństwu dziecka/dzieci).

Zapisy uczestników są przyjmowane:

– telefonicznie: 794 430 463

– mailowo: pomocpsychospoleczna@op.pl

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne dzięki dotacji z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci”.

Back to top