– Rekrutacja na Campus Wolontariat 2022

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w Campus Wolontariat 2022 pełnoletnich wolontariuszy, którzy realizują stały wolontariat i aktywują konto w Systemie Obsługi Wolontariatu SOW.

Aby zgłosić swój udział wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w terminie do 4 września 2022 roku.


W trakcie Campusu uczestnicy zintegrują się, doświadczą wsparcia ze strony ekspertów, a ponadto zaplanują swoje kolejne działania w ramach wolontariatu. Program merytoryczny obozu obejmuje też warsztaty, spotkania z laureatami konkursów Wolontariusz i Koordynator Roku oraz dyskusje z realizatorami najciekawszych inicjatyw społecznych.

Campus Wolontariat 2022 odbędzie się w dniach 18-25 września br. w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie). Udział w obozie jest bezpłatny. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie dojechać do Kielc skąd zostaną przewiezieni do Suchedniowa lub dojechać bezpośrednio na miejsce Campusu.

Szczegółową informację o Campusie, w tym warunki uczestnictwa oraz program zajęć, można znaleźć na stronie internetowej Korpusu Solidarności: link

Wyniki rekrutacji będą dostępne 9 września 2022 r.

Back to top