– Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033, edycja 2022 – startuje konkurs!

Rozpoczął się nabór ofert w nowym programie, którego celem jest wzmocnienie działalności statutowej pożytku publicznego i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych.

O dotację w ramach konkursu ubiegać się mogą organizacje świadczące usługi poradnicze osobom, które takiej pomocy potrzebują.


Program składa się z czterech Priorytetów:

Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług;
Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych;
Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja;
Priorytet 4. Regranting.

Maksymalna wysokość dotacji jest zróżnicowana w zależności od Priorytetu:

– w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku
oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku;
– w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku
oraz do 500 000 tyś. zł w 2023 roku.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji NIW-CRSO. Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski do 15 września 2022 roku do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do rozpowszechniania informacji o naborze wśród zainteresowanych środowisk!

Back to top